Verbeterde verificatie bij de uitvoering van de Bijstandswet

Verbeterde verificatie bij de uitvoering van de BijstandswetProblematiek

Bij de uitvoering van de Bijstandswet is een van de belangrijkste problemen de verificatie door gemeenten van de opgave van neveninkomsten van uitkeringsgerechtigden. Deze verificatie vond plaats via de Belastingdienst. Dit had als nadeel dat de gegevens pas anderhalf jaar later geverifieerd kunnen worden. Al langere tijd bestond er een idee om de verificatie te laten plaatsvinden op basis van de gegevens van uitvoeringsinstanties. Echter, door de diversiteit van organisaties en automatiseringssystemen was dit project nog niet van de grond gekomen.

Aanpak

Bij een nieuwe poging een pilot op dit gebied te starten, werd een interim manager van Volvox ingeschakeld. Deze stelde in overleg met de opdrachtgever de prioriteiten vast: er zou een no-nonsens pilotsysteem ontwikkeld worden, zonder franje. Wel werd met een groep gebruikers van de gemeenten de kritische functionaliteit van het systeem vastgelegd. Door de wijze van communicatie met deze gebruikers werd hun buy-in verkregen. In het verdere traject zorgde de manager van Volvox voor een nauwe aansturing van de ICT-leveranciers, waarbij de onderlinge aansluiting van hun deeloplossingen geborgd werd. Gedurende de pilot werden de resultaten geƫvalueerd en werd een plan van aanpak opgesteld voor landelijke uitrol van het systeem.

Bereikt resultaat

De pragmatische aanpak is een groot succes geworden. Op basis van de resultaten van de pilot is inmiddels besloten tot de bouw van een volledig systeem, dat voor de gegevensuitwisseling van alle gemeenten in Nederland gaat zorgen.