Het label Volvox

Een volvox is een biologisch organisme. Het is een bolwier dat in water leeft. Het heeft een grootte van minder dan 1 millimeter en is opgebouwd uit enkele honderden cellen. De cellen zijn zodanig gerangschikt dat een holle bolvorm ontstaat. Iedere individuele cel is zelfstandig en kan in principe leven zonder de andere cellen. Toch geven de cellen er de voorkeur aan om in de vorm van een kolonie te leven. Hierdoor kunnen functies zoals voortbeweging en voortplanting effectiever uitgevoerd worden. Een volvox-kolonie is een sterk georganiseerde gemeenschap van individuele cellen.

De Volvox-organisatie bestaat, naar analogie van een volvox-kolonie, uit een samenwerkingsverband van ervaren managers en consultants. Zij zijn zich ervan bewust dat samenwerking met gelijkgestemden niet alleen voor henzelf belangrijke voordelen biedt, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten aanzienlijk verhoogt. Deze gedachte is ook terug te vinden in ons logo.

Elk Volvox-individu is in zichzelf feitelijk al een organisatie. Ieder mens heeft, hoe minimaal ook, altijd eigen doelstellingen. Ieder mens zal, op zijn eigen wijze, zijn best doen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Individuen samen zullen dit doen voor de organisatie waar ze onderdeel van uit maken. Mensen kunnen dit nooit alleen. Gelijksoortige en verschillende individuen zorgen in wisselende samenstelling dat zich teams vormen die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan het vervullen van de missie en doelstellingen van de organisatie waar ze onderdeel van uitmaken.

Een Volvox-ondernemer realiseert zich dan ook als geen ander dat:

                 ‘Mensen & teams in organisaties en projecten doen zoals ze doen’
                                                …………………en…………………..  
                                               ‘daarom gaat het zoals het gaat’