Herinrichting onderhoud en beheer van ICT

Problematiek

‘s-Lands grootste telecomonderneming worstelde tot voor kort met het onderhoud en beheer van informatiesystemen. Aanpassingen op de systemen waren nooit op tijd. Verder had de interne opdrachtgever herhaaldelijk en tevergeefs te kennen gegeven dat de kosten voor instandhouding omlaag moesten.

Aanpak

Een interim manager van Volvox maakte een analyse en constateerde dat de oorzaak tweeledig was. Allereerst waren de onderhoud- en beheertaken verdeeld over twee afdelingen. Hierdoor ontstonden te veel overdrachtsmomenten. Ten tweede bleek dat de interne contracten geen prikkels bevatten om op tijd en binnen budget te werken. De Volvox manager stelde voor de activiteiten samen te voegen binnen een van de afdelingen. Vervolgens heeft hij een nieuw intern contract opgesteld, gericht op een strakkere aansturing van de betreffende afdeling.

Bereikt resultaat

Intensieve aansturing door de interim manager van Volvox heeft ertoe geleid dat de kosten voor instandhouding van de informatiesystemen met ruim 45% gereduceerd konden worden: van 7,7 miljoen euro tot 4,1 miljoen euro. Tevens is de time-to-market voor aanpassingen op de systemen sterk teruggedrongen.