Bewustwordingsprogramma informatiebeveiliging

Software voor toegangscontrole, virusscanners en uitvoerige contingency-plannen worden een alledaags iets. Echter, technische oplossingen zijn niet het volledige antwoord – ze zijn zo goed als de mensen die ze gebruiken en beheren.

Volvox levert een volledig uitgewerkt bewustwordingsprogramma voor informatiebeveiliging. Een programma dat niet alleen ondersteunt in het verhogen van het niveau van beveiligingsbewustzijn, maar een programma dat ook zekerstelt dat alle medewerkers begrijpen:
wat de organisatie bedoelt met informatiebeveiligingwat het belang en de waarde van informatie en informatiesystemen ishoe denkwijzen en acties op het gebied van informatiebeveiliging ingebed kunnen worden in de eigen werkzaamheden en de eigen afdelingdat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor informatiebeveiligingdat beleid, standaarden en richtlijnen vanzelfsprekend opgevolgd moeten worden.
Het bewustwordingsprogramma is modulair opgebouwd. De modules kunnen op eenvoudige wijze ge-customized en gecombineerd worden tot een bewustwordingsprogramma dat de eisen en de cultuur van de organisatie specifiek adresseert. Een programma uiteindelijk dat alle elementen bevat die nodig zijn voor een professionele uitrol:workshops voor topmanagement, middenmanagement en medewerkerseen video waarin beveiligingsincidenten getoond wordengouden regels waarmee bepaald beveiligingsgedrag wordt nagestreefdeen tweede versie van voornoemde video waarmee de incidenten enerzijds geanalyseerd kunnen worden en anderzijds gerelateerd kunnen worden aan de gouden regelseen meetinstrument waarmee zowel aan het begin als aan het eind van het programma het niveau van beveiligingsbewustzijn vastgesteld wordtpromotiemateriaal.

Gedrag en gedragsverandering vormen de kern van een bewustwordingsprogramma en vereisen dat men weet welke mechanismen hierbij werkzaam zijn. Zonder deze kennis zullen pogingen tot gedragsbeïnvloeding vaak mislukken of hun doel voorbij schieten. Bij de ontwikkeling van het programma is dan ook op verantwoorde wijze uitgegaan van theoretische achtergronden uit de gedragsleer.

In het bewustwordingsprogramma zijn best practices verwerkt. Deze best practices worden voortdurend aangevuld naar aanleiding van nieuwe ervaringen met implementaties.

Additioneel zijn de volgende opties beschikbaar.

Aanpassing video

De video kan eenvoudig voorzien worden van beelden uit de eigen organisatie. Daarbij wordt er voor gezorgd dat deze beelden een samenhangend geheel vormen met de bestaande videobeelden.

Video-clips

Meerdere korte video-clips die specifiek de meest actuele bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging benadrukken.

E-learning

Computer based training, gericht op de individuele medewerker of speciale doelgroepen, zoals nieuwe medewerkers, telewerkers, e-business medewerkers, ICT-professionals, contractors, business partners etc. De applicatie is geschikt voor netwerkgebruik waardoor monitoring van vorderingen mogelijk is. Met het e-learning tool is het mogelijk om fragmenten uit de video te behandelen.

Survey-tool

Dit tool is geschikt om een overall beeld te verkrijgen van wat er leeft in de organisatie aangaande issues met betrekking tot informatiebeveiliging. Het survey-tool is een netwerkapplicatie en bevat een aanpasbare vragendatabase die geschikt is voor open, multiple-choice en single-choice vragen. Het tool biedt de mogelijkheid om statistiek toe te passen op de antwoorden.