Simpele uitgangspunten, het beste resultaat

Medewerkers van Volvox zweren bij een simpele hands-on aanpak gericht op resultaat. Uiteraard geldt daarbij eerst denken en dan doen. Dat denken mag niet te lang duren. Alleen voor stap 1 [doelstelling] gaan wij “het koetshuis” in. Daarna “verstoppen” wij ons niet meer en gaan we aan de slag.

Doelstelling gestuurd

Vaak wordt eerst, veelal vanuit negatieve ervaringen, gedebatteerd over bestaande problemen. Wij beginnen met positieve energie draagvlak te creëren door samen de kritische doelstellingen te formuleren die de organisatie meer succesvol gaan maken.

Omgevingsgericht

Niet vergeten mag worden een externe oriëntatie. Oftewel: zorg voor voldoende awareness van de context. Geen enkele organisatie of medewerker is tenslotte alleen op deze wereld.

Probleeminventarisatie

Nu er draagvlak is voor noodzakelijke verandering komt de inventarisatie van de problemen die zeker en met urgentie opgelost moeten worden om met de geformuleerde doelstelling(en) als toekomstperspectief aan de slag te kunnen. Hierbij gaan we confrontaties niet uit de weg.

Veranderingsgericht

Opdrachtgever en medewerkers moeten het gevoel hebben dat het hún uitdaging is om het beter te doen en hún verdienste als dat lukt.

Open opdrachtformulering

Niet alleen de verandering, maar ook de formulering van de uit te voeren opdracht komt het beste tot stand met de mensen die voor de te realiseren verbetering verantwoordelijkheid dragen.

Samenhangend

Om het bedrijf geconcentreerd te houden op en aan het werk te houden met de geformuleerde doelstelling(en), moet de ene stap logisch uit de andere voortvloeien.