Inleiding interim management

Verandering vormt het sleutelwoord bij het succesvol ondernemen en leiden van organisaties. De mate waarin organisaties met veranderingen kunnen omgaan, is de norm voor hun succes geworden.

De aanleidingen tot verandering worden door directeuren en bestuurders alom ervaren en zijn daarom geen verrassing. Voorbeelden zijn: de technologische vernieuwingen, mondialisering, verkorting van de levenscycli van producten en diensten, toenemende uniciteit en differentiatie van markten, de veranderende rol van overheden en het kritischer worden van de klant.

Sterke organisaties weten wanneer het tijd is om een nieuwe impuls te geven. Maar het onderkennen van de noodzaak tot verandering is één ding, het realiseren ervan is iets anders. Professioneel interim management kan bij uitstek een dergelijk proces doorvoeren.