Bewustwordingsprogramma in de praktijk: afname van incidenten

Problematiek

Het directieteam van de Bouwdienst Rijkswaterstaat realiseerde zich tijdens het invoeren van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst dat bij het personeel aandacht moest worden geschonken aan de naleving van regels en afspraken op het gebied van informatiebeveiliging. De directie van het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat verlangde dan ook de uitvoering van een doordacht en effectief bewustwordingsprogramma.

Aanpak

Een consultant van Volvox stelde een bewustwordingsprogramma op bedoeld voor alle 1700 medewerkers van de Bouwdienst. Het programma bevatte alle elementen die nodig waren voor een professionele uitrol. Onder meer workshops voor topmanagement, middenmanagement en medewerkers, een video waarin beveiligingsincidenten behandeld worden, huisregels waarmee bepaald beveiligingsgedrag wordt nagestreefd alsmede promotiemateriaal.

Bereikt resultaat

De effectiviteit van het programma is bevestigd gekregen door zowel vooraf als achteraf kennis, houding en gedrag te meten. Tevens is vastgesteld dat bepaalde beveiligingsincidenten die eerst nog geregeld voorkwamen, afnamen als gevolg van het naleven van regels en afspraken.