BPR bij internationaal opererende bank- en verzekeringsgroep

Problematiek

Met behulp van een benchmark stelde een internationaal opererende bank- en verzekeringsgroep vast dat het kredietverleningsproces sterk verbeterd kon worden. Een Business Process Redesign (BPR) programma werd ingezet.

Aanpak

Een programmamanager van Volvox kreeg de opdracht om sturing te geven aan het 60 mensen tellende BPR traject. Om de voor BPR trajecten zo kenmerkende ‘dramatic improvements’ te bewerkstelligen, hield hij zich primair bezig met het integreren van commerciĆ«le, organisatorische, personele, administratieve, financiĆ«le en ICT-aspecten. Kortom, er werd ingezet op het nastreven van een multidisciplinaire, bedrijfskundige invalshoek om het totale traject en de totale uitkomst – verbeteringen in de orde van grootte van tientallen procenten – te doen slagen.

Bereikt resultaat

De programmamanager heeft het BPR traject vele malen behoed voor suboptimalisatie binnen de aanwezige disciplines. Juist door in te zetten op de integratie van deze disciplines is hij er in geslaagd om tot de beoogde performanceverbeteringen met betrekking tot het kredietverleningsproces te komen.