Herstel relatie tussen softwareleverancier en opdrachtgever

Problematiek

Bij een sociale dienst van een grote gemeente had een softwareleverancier maatwerksoftware opgeleverd ter ondersteuning van het primaire proces. Deze software bleek veel fouten te bevatten en voortdurend de voortgang van het primaire proces te verstoren. Een interim manager van Volvox kreeg de opdracht om tezamen met de leverancier en de opdrachtgever te zorgen dat het geleverde informatiesysteem aan de oorspronkelijke eisen zou voldoen en dat de verstoringen van het primaire proces zouden worden opgeheven.

Aanpak

Allereerst werd ervoor gezorgd dat de verstoorde relatie tussen de leverancier en de sociale dienst weer zodanig werd hersteld dat er gezamenlijk aan een oplossing van het probleem kon worden gewerkt. Daarna werd een plan van aanpak opgesteld waarbij aan de verschillende problemen prioriteiten werden toegekend. De realisatie van het plan van aanpak werd aan de hand van de gestelde prioriteiten uitgevoerd. Daarbij werd er scherp op toegezien dat gemaakte afspraken ook daadwerkelijk werden nagekomen.

Bereikt resultaat

Intensieve aansturing door de interim manager van Volvox heeft ertoe geleid dat de meeste fouten uit het systeem konden worden verwijderd en dat na negen maanden het systeem zodanig stabiel was dat de voortgang van het primaire proces niet meer werd onderbroken. De kosten voor het herstel van het systeem bleven zeer ruim binnen het gestelde budget.