Categorieën interim management

Wij onderscheiden twee categorieën interim management:

  • tijdelijk lijnmanagement
  • project- en programmamanagement.

De tijdelijke lijnmanagers van Volvox worden ingezet op directie- of bestuursniveau of op functioneel managementniveau. Veelal brengen zij een noodzakelijke verandering tot stand.

De project- en programmamanagers van Volvox sturen strategische of risicovolle projecten en programma’s aan. Zij voeren implementaties uit, vaak als onderdeel van een veranderingstraject.